Glas

Voor glas is er de keuze uit gewoon helder glas, ontspiegeld glas, onstpiegeld glas 70% UV-werend en ontspiegeld glas 99% UV-werend. Dit laatste wordt ook wel gerefereerd als museumglas. Ontspiegeld glas beperkt de reflectie tot minder dan 1%, daar waar gewoon glas ongeveer 8% reflecteert. Ontspiegeld glas biedt dan ook een enorme meerwaarde aan het ingekaderde object. 

Foto links: verschil tussen ontspiegeld glas (Artglass) en gewoon helder glas (Artglass AR 70™ is een produkt van Groglass - https://www.groglass.com)